Nutty Irish Mocha

Nutty Irish Mocha
Yield: 16oz

  • 0.25 oz DaVinci Gourmet Hazelnut (toasted) syrup
  • 0.5 oz DaVinci Gourmet Irish Cream syrup
  • 0.5 oz DaVinci Gourmet Chocolate sauce
  • 2 oz Espresso
  • 12 oz steamed milk